POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 2 (4) z dnia 2017-03-15; Pomocnik Historyczny. 1/2017. Dzieje wspólnej Europy; s. 93

Detale

Andrzej Lubowski

Robert Schuman

Został pierwszym przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Europy, które przez aklamację nadało mu tytuł Ojca Europy. Robert Schuman (1886–1963) urodził się w Luksemburgu. Studiował prawo, ekonomię, filozofię i teologię w Berlinie, Monachium, Bonn i Strasburgu. Po Wielkiej Wojnie, gdy Alzacja-Lotaryngia wróciła do Francji, został obywatelem francuskim i aktywnie włączył się do polityki. Ze względu na swą znajomość Niemiec w 1940 r. wszedł w skład rządu wojennego Paula Reynauda (wicepremierem został marszałek Henri Philippe Petain, a wiceministrem wojny awansowany na generała Charles de Gaulle). Schuman pozostał w nim na krótko, gdy Francja upadła, a władzę przejął Petain. Po wojnie miał z tego powodu duże kłopoty. Minister obrony Andre Diethelm powiedział, że „ten produkt Vichy powinien być wykopany”. Wstawił się za nim de Gaulle, i Schuman powrócił do polityki. Został ministrem finansów, a w latach 1947–48 premierem. Propozycje jego rządu zaowocowały powstaniem Rady Europy. W lipcu 1948 r. objął stanowisko ministra spraw zagranicznych. Funkcję tę sprawował w ośmiu kolejnych rządach IV Republiki.

...