POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 2 (4) z dnia 2017-03-15; Pomocnik Historyczny. 1/2017. Dzieje wspólnej Europy; s. 94-95

Dziś

Agnieszka Mazurczyk  [opr.]

Rodzina rzymskich traktatów

Prawne podstawy europejskiej wspólnoty

Traktaty są umowami międzynarodowymi, które w tym przypadku określają:

• cele Unii Europejskiej,

• zasady funkcjonowania instytucji unijnych,

• sposób podejmowania decyzji,

• relacje między unią a jej państwami członkowskimi.

Jest ich kilka i można je podzielić na założycielskie i akcesyjne.

Traktat paryski

ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS)

• Data podpisania: 18 kwietnia 1951 r. w Paryżu.

• Data wejścia w życie: 23 lipca 1952 r.

• Data wygaśnięcia: 23 lipca 2002 r.

• Podpisany przez: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy oraz Włochy.

Powstał w wyniku dyskusji nad powołaniem organizacji regulującej przemysł wydobywczy i stalowy. W założeniu miał stworzyć współzależność na rynku węgla i stali, aby jeden kraj nie mógł mobilizować sił zbrojnych bez wiedzy pozostałych. Ponadto wspólny rynek, na który po raz pierwszy w powojennej Europie przystało sześć państw, w założeniu miał ...