POLITYKA

Piątek, 19 kwietnia 2019

Polityka - nr 51 (3191) z dnia 2018-12-19; s. 40-42

Społeczeństwo

Agnieszka Sowa

Rodzina się trzyma

Socjolog kultury dr hab. Hanna Bojar o wyjątkowym znaczeniu rodziny dla Polaków.

AGNIESZKA SOWA: – Czy polska rodzina w dalszym ciągu jest rodziną tradycyjną?
HANNA BOJAR: – W jednym z ostatnich dużych badań porównawczych prowadzonych w całej Europie zapytano 28 tys. osób, czy to prawda, że „najważniejszym zadaniem kobiety jest zajmowanie się domem oraz troska o rodzinę”. Średnio w Europie nie zgadza się z tym twierdzeniem 54 proc. badanych. W Szwecji, Danii czy Holandii ponad 80 proc. A polscy respondenci w 77 proc. odpowiedzieli „tak”. Wydaje się więc, że Polacy myślą raczej w tradycyjny sposób o roli kobiety, a więc i o układzie ról w rodzinie.

W tym roku CBOS ponownie zapytał Polaków o podział obowiązków domowych między kobiety i mężczyzn. Wyniki badań pokazują, że model partnerski, podobnie jak kilkanaście i kilka lat wcześniej, jest często wyłącznie deklaratywny. Jak powiedział Ulrich Beck, to taka „werbalna akceptacja przez mężczyzn partnerstwa w związku przy daleko idącej sztywności zachowań”. Większość obowiązków domowych wynikających z&...

Dr hab. Hanna Bojar jest profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W swojej pracy naukowej zajmuje się m.in. przemianami rodziny w kontekście współczesnych zagrożeń i procesów cywilizacyjnych.