POLITYKA

Poniedziałek, 22 lipca 2019

Polityka - nr 1 (2536) z dnia 2006-01-07; s. 53

Kultura / Afisz / Nowe płyty z mojej półki

Rolling Stones: Lekka ściema, ale wstydu nie ma

◊ ◊ ◊ ◊

...

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ wybitne!
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ bardzo dobre
◊ ◊ ◊ ◊ dobre
◊ ◊ ◊ średnie
◊ ◊ słabe
dno!