POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 26 (3216) z dnia 2019-06-26; s. 25-27

Polityka / Moje Miasto

Edwin Bendyk

Rozbiory na wybory

Ogary partyjnej propagandy poszły w las i szczekają: opozycja szykuje wojnę domową i rozbiór Polski, samorządy wypowiedziały posłuszeństwo państwu, a decentralizacja równa się zdradzie narodowej, za którą stoi George Soros. Autorzy oskarżeń mylą fakty, osoby i koncepcje, bo nie one są najważniejsze. O co chodzi w nowej kampanii dezinformacji i nienawiści?

Na początku czerwca radio Wnet odpaliło bombę: PO ma nową strategię na jesienne wybory. To program Wielka Polska Obywatelska, którego szkic sygnowany przez prof. Macieja Kisilowskiego i Pawła Lisiewicza „wyciekł” do radiostacji. Tekst zawiera propozycje, które od wielu miesięcy można przeczytać w internecie i licznych artykułach publicystycznych sygnowanych przez uczestników Inkubatora Umowy Społecznej (IUS). Maciej Kisilowski, na co dzień profesor Central European University, jest także wiceprezesem IUS, stowarzyszenia, z którym współpracuje kilkudziesięciu akademików i intelektualistów. Łączy ich wspólne przekonanie, że wzmagający się konflikt polityczny w Polsce i rosnąca polaryzacja społeczeństwa grożą przyszłości państwa. W odpowiedzi na to zagrożenie proponują reformy polegające na decentralizacji, wzmocnieniu autonomii regionów.

Czy rzeczywiście ta kontrowersyjna propozycja miała szansę stać się podstawą programu politycznego opozycji? Podobno właśnie dlatego doszło do „przecieku”, by takiego wrażenia uniknąć. Pozostał „projekt autorski”. Jednocześnie antydecentralizacyjna i antysamorządowa ofensywa partii władzy potwierdziła wszystkie obawy przedstawicieli samorządu, którzy podczas Ś...

21 tez samorządowych

1. Pełne prawo wspólnoty samorządowej do samodzielnego decydowania o całokształcie praw lokalnych,

2. Budowa społeczności lokalnej solidarnej i otwartej, przeciwdziałanie wykluczeniom,

3. Przekształcenie Senatu RP w Izbę Samorządową,

4. Prawo społeczności lokalnej do decydowania o przyszłości swojej małej ojczyzny – zniesienie odgórnego ograniczenia kadencyjności,

5. Obowiązek konsultowania z przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej wszystkich projektów ustaw,

6. Zwiększenie nakładów na edukację, godne pensje nauczycieli,

7. Niezależna kultura angażująca społeczności lokalne,

8. Decentralizacja służby zdrowia,

9. Skuteczna ochrona środowiska, walka ze smogiem. Zwiększenie udziału gmin we wpływach z opłat z tytułu użytkowania środowiska naturalnego,

10. Ochrona krajobrazu i przestrzeni publicznej,

11. Rozwój budownictwa komunalnego i społecznego,

12. Samodzielność samorządów w zakresie podatków lokalnych oraz działalności gospodarczej,

13. Środki z budżetu państwa muszą być adekwatne do zakresu zadań realizowanych przez samorządy,

14. Decentralizacja rozdziału funduszy unijnych,

15. Przekazanie społecznościom lokalnym mienia publicznego będącego dziś w dyspozycji agencji państwowych,

16. Swoboda tworzenia związków metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych,

17. Likwidacja urzędu wojewody. Pozostawienie władzy centralnej nadzoru nad legalnością działania jednostek samorządu terytorialnego,

18. Zwierzchność powiatów i samorządów wojewódzkich nad zespolonymi służbami,

19. Odpolitycznienie mediów publicznych,

20. Policja municypalna,

21. Przywrócenie służby cywilnej.