POLITYKA

Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Polityka - nr 8 (3047) z dnia 2016-02-17; s. 8

Ludzie i wydarzenia / Świat

Rozchwiana Ukraina

Kryzys polityczny na Ukrainie – w związku z niedawnym odejściem czterech ministrów z rządu Arsenija Jaceniuka – wisiał już tylko na włosku, ale dopiero dymisja ministra rozwoju gospodarczego i handlu Aivarasa Abromavicziusa wywołała prawdziwe trzęsienie ziemi (sam Abromaviczius mówi, że jego odejście to zimny prysznic dla Ukrainy). Litwin z ukraińskim obywatelstwem objął stanowisko w rządzie z protekcji prezydenta Petro Poroszenki i był w nim jedną z gwiazd; nieuwikłany w lokalne układy miał ukrócić wpływy oligarchów i przybliżać ukraińską gospodarkę do standardów unijnych. Tymczasem minister, na odchodnym, oskarżył rządzących o niechęć do walki z korupcją, popieranie systemu oligarchicznego i zaniechanie skutecznych reform. Nie oszczędził otoczenia samego prezydenta i osób z jego frakcji parlamentarnej, Bloku Petra Poroszenki. Ostrzegł przed bliską katastrofą takiej polityki, wskazując malejące poparcie dla władz.

Obecny kryzys grozi rozpadem koalicji, i tak już bardzo rozchwianej, utratą większości w parlamencie, dymisją premiera Jaceniuka (jego odejścia domaga się partia Samopomoc oraz radykałowie) i gabinetu, a nawet przedterminowymi wyborami. Zaniepokojenie wyraził ...