POLITYKA

Niedziela, 18 sierpnia 2019

Polityka - nr 12 (2950) z dnia 2014-03-19; s. 46-47

Edukator Ekonomiczny

Cezary Kowanda

Rozjemca od pieniędzy

Wreszcie śmielej zaczynamy walczyć o swoje pieniądze. Już ponad tysiąc spraw rocznie trafia do arbitra, który taniej, prościej i szybciej niż sąd może pomóc klientom skonfliktowanym z bankami.

Dziś taki związek jest często trwalszy niż małżeństwo. Z bankiem łączą nas konta, kredyty, karty, lokaty i coraz większa liczba skomplikowanych produktów finansowych. Nic dziwnego, że łatwo o spory. Kosztują wiele nerwów, szczególnie gdy klienci nie do końca znają swoje prawa i nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc.

Pierwszy ruch zawsze powinien polegać na złożeniu reklamacji w banku. Instytucje finansowe mają 30 dni na jej rozpatrzenie, ale czasem ten termin może okazać się dłuższy, zwłaszcza gdy bank potrzebuje informacji od innej firmy, np. od operatora kart płatniczych. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona, wówczas warto sprawdzić, czy w banku nie ma osoby określanej mianem rzecznika klienta.

Część instytucji finansowych utworzyła takie stanowisko, żeby poprawić swój wizerunek. Oczywiście rzecznicy klienta, mimo swojej nazwy, są nadal pracownikami banku, a nie niezależnymi podmiotami. Mogą jednak pomóc, zwłaszcza w przypadku prób odwoływania się od nieuznanej reklamacji. Powinni udzielać porad, wyjaśniać zawiłości umów i sprawdzać, czy ...

Co powinna zawierać skarga do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego?

• Imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania, dane kontaktowe

• Nazwę, oddział i adres siedziby banku

• Określenie żądania, zwięzłe uzasadnienie, ewentualnie załączone dokumenty jako dowody

• Podanie wartości przedmiotu sporu

• Potwierdzenie zakończenia postępowania reklamacyjnego lub oświadczenie klienta, że w ciągu 30 dni nie uzyskał z banku odpowiedzi na skargę

Załączniki

  • Liczba wniosków wpływających do artbitra / Średnia wartość przedmiotu sporu

    Liczba wniosków wpływających do artbitra / Średnia wartość przedmiotu sporu - [rys.] MS

  • Na co się skarżymy?

    Na co się skarżymy? - [rys.] MS