POLITYKA

Wtorek, 11 grudnia 2018

Polityka - nr 35 (2260) z dnia 2000-08-26; s. 20-21

Kraj

Anna Sal

Ruch za Lechem

Wszyscy ludzie prezydenta

Na nich Wałęsa opiera się w swojej kampanii prezydenckiej. Ludzie z Instytutu im. Lecha Wałęsy i władz krajowych chadecji tworzą sztab wyborczy. Teren zajmuje się kampanią.

Chcą być partią kadrową. Politycy z ugrupowań posierpniowych z lekceważeniem podsumowują: „zbieranina”.

– Ludzi znanych u nas nie ma – przyznaje przewodniczący zarządu Chrześcijańskiej Demokracji III RP Marek Gumowski, były prokurator wojewódzki z Łodzi.

Lech Wałęsa, przewodniczący partii, dodaje: – Nazwiska ze styropianu poszły do władzy, jak najbliżej żłoba. Jednak prezydent twierdzi, że ma najlepszą strukturę partyjną w Polsce.

Chrześcijańska Demokracja istnieje od trzech lat. Do tej pory nie wypracowano programu – ma powstać oddolnie, jak sama partia. Na zjeździe krajowym w 1998 r. przyjęto tylko założenia programowe. Struktury też nie są gotowe. Nie we wszystkich województwach udało się zwołać zjazdy regionalne. Ludzie Wałęsy: około 10 tys. członków, siedmiu posłów, kilkunastu radnych i jeden wyższy urzędnik w rządzie: Elżbieta Hibner, szefowa gabinetu minister zdrowia.

Trójmiasto – tenis i motocross

Pierwszym szefem oddziału gdańskiego Chrześcijańskiej Demokracji był Grzegorz Perski, wykładowca akademicki i działacz sportowy. Odwołany. Podobno za to, ż...

Władze CHD III RP

Lech Wałęsa – przewodniczący

Wiceprzewodniczący: Stanisław Iwanicki i Krzysztof Borowczyk

Rada polityczna: Elżbieta Hibner, Konstanty Miodowicz, Jan Oraniec, Waldemar Skrzypek

Zarząd: Marek Gumowski (prezes), Janusz Ściskalski, Marek Karpiński (rzecznik) oraz wszyscy przewodniczący regionów

Instytut Lecha Wałęsy

Marek Gumowski – prezes ds. organizacyjnych

Adam Sokołowski – wiceprezes

Rada Instytutu: Andrzej Milczanowski, Andrzej Kozakiewicz, Paweł Moczydłowski, Henryk Goryszewski, Konstanty Miodowicz, Andrzej Ananicz, Andrzej Kojder, Zbigniew Klejment, Wojciech Okoński, Stanisław Iwanicki.

Instytut jest fundacją. Prowadzi działalność w ramach czterech programów. Pierwszy – „Polska w świecie” – realizowany głównie przez Lecha Wałęsę. Były prezydent odbywa średnio 20 wizyt zagranicznych w ciągu roku.

„Stan Rzeczpospolitej i drogi wiodące do jej naprawy” to monitoring najważniejszych wydarzeń politycznych, problemów społecznych. W ramach tego programu pracuje grupa kilkudziesięciu ekspertów. Pod kierownictwem Andrzeja Zakrzewskiego opracowano raport o stanie Rzeczpospolitej, który, zdaniem Marka Gumowskiego, był podstawą programową dla AWS.

Program trzeci, „Polska zasad i demokracji”, to przedstawianie pracy Instytutu na zewnątrz. Głównie na prowincji, w małych miasteczkach.

Czwarty program jest realizowany w ramach zespołu samorządowego, z siedzibą w Łodzi.

Instytut ma dwa wydawnictwa: Kronikę zamieszczającą sprawozdania z prac czterech zespołów i periodyk ekonomiczny „Sektory polskiej gospodarki”.