POLITYKA

Sobota, 20 lipca 2019

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2019-06-12; Pomocnik Historyczny. 4/2019. Dzieje Japonii; s. 22-28

Jędrzej Greń

Rządy wojowników

Choć przez większość swoich dziejów Japonia była domeną cywilnej arystokracji dworskiej, to współcześnie jej historia jest często widziana przez pryzmat samurajów.

Prywatny samuraj w służbie publicznej. Gdy w połowie VII w. rozpoczęto tworzenie państwa opartego na normach prawnych, wzorowanego na tangowskich Chinach, Japonia stała się krajem o rozbudowanej cywilnej administracji, od początku zdominowanej przez arystokrację dworską różnych szczebli (art. s. 16). Wojsko w tym systemie miało formę służby powoływanej okresowo na konkretne kampanie (art. s. 30), prowadzone najczęściej przeciwko zamieszkującym rubieże kraju plemionom (głównie Ajnom na wschodzie, art. s. 143).

Dość szybko okazało się jednak, że system ten jest nieefektywny, ponieważ wobec braku zewnętrznych zagrożeń najważniejsze stało się utrzymanie ładu i porządku w kraju, czyli tropienie przestępców i buntowników. Do tego jednak celu piesze oddziały chłopów z poboru okazały się zupełnie nieprzydatne, więc pod koniec VIII w. dwór zaczął powierzać zadania policyjne grupom prywatnych zbrojnych. Ich członkowie rekrutowali się głównie z przedstawicieli rodów arystokratycznych średniej i niższej rangi, którzy udawali się do prowincji w charakterze urzędników, osiadali ...