POLITYKA

Wtorek, 21 maja 2019

Polityka - nr 46 (2478) z dnia 2004-11-13; s. 20

Komentarze

Janina Paradowska

Safian listy pisze

Sejm lekceważy Trybunał Konstytucyjny, a tym samym Konstytucję

W tym roku nie było przyjęć na aplikacje adwokackie i radcowskie. Młodzi ludzie, absolwenci wydziałów prawa, przeżyli zawód. Przyjęć nie było, bo Sejm nie uchwalił na czas stosownych przepisów. Podobno dlatego, że w parlamencie istnieje silne lobby prawnicze, które nie chce dopuścić do otwarcia tych zawodów, i debata na temat zmian w ustawie trwa już ponad siedem miesięcy. Tymczasem jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym bardzo dokładnie określono kryteria, jakie trzeba ustawowo zapisać, by przyjęcia do zawodów prawniczych były przejrzyste, wolne od podejrzeń o kumoterstwo czy nepotyzm. Trybunał dał posłom instrukcję, co zrobić. Wysiłek legislacyjny nie byłby więc zbyt wielki.

Nie jedyne to przykłady, że Sejm lekceważy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które od 1997 r. mają moc ostateczną. Nie wymaga też wielkiego wysiłku zmiana jednego z przepisów ustawy lustracyjnej, tak by chronił on dobra osobiste lustrowanych. Wyrok TK w tej sprawie wszedł w życie w marcu 2003 r. i do dziś nie ma choćby inicjatywy ustawodawczej, nie mówiąc ...