POLITYKA

Poniedziałek, 24 czerwca 2019

Polityka - nr 37 (2571) z dnia 2006-09-16; s. 16

Ludzie i wydarzenia

 ZAG.

Salon intelektualistów

Jeszcze przed objęciem urzędu przez Lecha Kaczyńskiego przyszła szefowa gabinetu Elżbieta Jakubiak zapowiadała, że prezydent w jednej z rezydencji będzie organizował spotkania z intelektualistami. Wybór padł na Lucień koło Gostynina, gdzie dotąd odbyły się cztery seminaria: „Liberalizm-komunitaryzm-konserwatyzm”, „Tożsamość europejska”, „O wolności” i „Polityka historyczna”. W sumie gościły tam 53 osoby – oprócz prezydenta, paru jego ministrów i doradców (m.in. Michał Kleiber i Jan Olszewski), profesorowie Jerzy Kłoczowski, Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Mencwel, Jadwiga Staniszkis, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska i o. Jacek Salij. Prof. Wojciech Sadurski, który gościł na dwóch seminariach, wspomina, że po wygłoszonych referatach dyskusja była dość ostra, ale przy zachowaniu pełnej kurtuazji. Jej styl bardziej przypominał seminarium uniwersyteckie niż debatę polityczną: – Prezydent Kaczyński zabierał głos, ale nie jako osoba podsumowująca dyskusję. Mieliśmy też długie rozmowy w małym gronie i miałem wrażenie, że prezydent z ciekawością i otwartością ...