POLITYKA

Wtorek, 16 lipca 2019

Polityka - nr 22 (2556) z dnia 2006-06-03; s. 44-46

Ogląd i pogląd / Co z tą gospodarką?

Samo nie urośnie

Co i dlaczego dzieje się w polskiej gospodarce? Jakiej polityki tu potrzebujemy i co się może stać, jeśli jej nie będzie?

Polska gospodarka nabrała rozpędu. Dobre wskaźniki zaskakują nawet ekonomistów. Pewności siebie nie brakuje za to niektórym politykom. Ci sami, którzy przed wyborami dowodzili, że sytuacja jest katastrofalna, teraz bez żenady głoszą, że jest całkiem dobrze i że to ich zasługa. Propagandowa ekwilibrystyka, uprawiana gorliwie zwłaszcza przez premiera, nie jest łatwa, bo trudno dostrzec jakikolwiek związek między działaniami obecnego rządu i rządzącego obozu a koniunkturą gospodarczą. Rodzi się stąd fałszywe przypuszczenie, że gospodarka funkcjonuje i rozwija się według własnego, odrębnego rytmu, że jest odporna na polityczne zawirowania i interwencje, że wystarczy, aby politycy się nią nie zajmowali, a będzie dobrze. Niektórzy, jak Jarosław Kaczyński, dochodzą do wniosku, że z perspektywy rządzących gospodarka jest bez znaczenia i może nią się zajmować każdy.

Bez wątpienia sprzyjają nam czynniki zewnętrzne. Jest dobra koniunktura w światowej gospodarce. Na naszą korzyść działa też słabnący wobec złotego dolar. Mamy w tej sytuacji bufor, który powoduje, ż...

Jerzy Hausner

Profesor, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, minister pracy i polityki społecznej w rządzie Leszka Millera. W latach 2003–2005 wicepremier, minister gospodarki i pracy. Był autorem pakietu reform i naprawy finansów publicznych zwanych planem Hausnera. Wraz z Władysławem Frasyniukiem i Tadeuszem Mazowieckim był w 2005 r. współzałożycielem Partii Demokratycznej.