POLITYKA

środa, 24 kwietnia 2019

Polityka - nr 18 (2703) z dnia 2009-05-02; s. 8

Flesz. Ludzie i wydarzenia / Kraj

 A.K.

Scena wieczorową porą

Kultura po 16.00

Kontynuujemy naszą akcję. W tym tygodniu przyglądamy się teatrom – czy wychodzą naprzeciw zmieniającemu się rozkładowi dnia swoich widzów? Dla większości teatrów rozpoczynanie spektakli o godz. 19.00 to wciąż świętość. Coś się jednak zmienia. Warszawski Teatr Polonia, grający głównie dla stołecznej klasy średniej, wieczory rozpoczyna o 20.00, kiedy nawet najwięksi pracoholicy są w stanie oderwać się od komputera. Jeszcze później, bo nawet o 21.00, grywają teatry offowe. Godziny rozpoczynania spektakli różnicują także teatry mające kilka scen: na jednaj grają od 19.00, na kolejnych o 19.15 czy 19.30. Czyli – da się. Może więc, jeśli nie w trosce o widzów, to w swoim własnym, dobrze pojętym interesie (frekwencja), teatry wkrótce uelastycznią godziny pracy, rozpoczynając przedstawienia w różne dni tygodnia o różnych porach.

Większym problemem wydają się tradycyjne letnie wakacje artystów polskiej sceny. Co prawda teatry zamknięte są na głucho coraz krócej – trzymiesięczne wakacje aktorów przeszły już do legendy – ale i tak przez cały lipiec i&...

Dlaczego najlepsze przedstawienia schodzą z afisza po tygodniu? Czytaj więcej na: www.polityka.pl/kulturapo16