POLITYKA

Czwartek, 23 maja 2019

Polityka - nr 19 (2906) z dnia 2013-05-08; s. 8

Ludzie i wydarzenia / Kraj

Piotr Pytlakowski

Sędziowie kontra CBA

Sędziów Marka Celeja i Pawła Rysińskiego łączy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu sędziego, a także wbrew pozorom krytyczna ocena działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ten pierwszy sądził w I instancji byłą poseł Beatę Sawicką i burmistrza Helu Mirosława Wądołowskiego, których uznano za winnych. Ten drugi w Sądzie Apelacyjnym unieważnił poprzedni wyrok i ich prawomocnie uniewinnił. Obaj poddali krytyce metody CBA stosowane za czasów Mariusza Kamińskiego, chociaż sędzia Rysiński uczynił to osobiście (podczas wygłaszania uzasadnienia) i bardziej sugestywnie, a wątpliwości Marka Celeja dały się zauważyć podczas rozpraw i bardziej dotyczyły metody zastosowanej przez CBA wobec burmistrza Helu, któremu agenci dali pieniądze, chociaż ani ich nie żądał, ani o nich nie wiedział.

Marek Celej

Przewodniczył składowi Sądu Okręgowego w Warszawie, który w maju 2012 r. uznał winę Beaty Sawickiej i Mirosława Wądołowskiego. Dzisiaj tamten wyrok jest przywoływany przez prawicowych publicystów w kontekście werdyktu ...