POLITYKA

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Polityka - nr 46 (2629) z dnia 2007-11-17; s. 24-26

Kraj / To trzeba zrobić!

Andrzej Olechowski

Sfotygowana dyplomacja

Jaka powinna być polityka zagraniczna? Całkowicie inna od obecnej!

Najważniejszy grzech polityki zagranicznej odchodzącego rządu to podporządkowanie jej celom krajowym, a nie zewnętrznym. Zarzut bardzo poważny, grzech śmiertelny. Inaczej jednak tej polityki nie daje się zrozumieć, wydaje się ona skrajnie niekompetentna, całkowicie oderwana od realiów. Rzeczywistość, z którą się zmaga, jest nieprawdziwa, obiektywnie nie istnieje, jest jedynie jej własnym wytworem.

Na przykład w owej rzeczywistości nasza niepodległość jest zagrożona przez „romańsko-germański rdzeń” Europy, stosunki w Europie są konfrontacyjne, są grą o sumie zerowej, członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest nietrwałe (albo też sama Unia jest nietrwała). Polityka oparta na tak opacznych założeniach nie może niczego osiągnąć, jest całkowicie nietrafna. Nabiera sensu dopiero, gdy spojrzeć na nią przez pryzmat spraw wewnętrznych. W tym kontekście staje się zrozumiała i skuteczna. Uzasadnia potrzebę wzmacniania państwa narodowego i mobilizuje dlań poparcie. Buduje poczucie zagrożenia zewnętrznego i mobilizuje poparcie dla tych, którzy to zagrożenie dostrzegają i chcą nas przed nim bronić. Tworzy wygodne pole dla konfrontacji z&...

Andrzej Olechowski (ur. 1947) – absolwent SGPiS, dr nauk ekonomicznych; pracował m.in. w UNCTAD i Banku Światowym; uczestnik obrad Okrągłego Stołu po stronie rządowej. Minister finansów w rządzie J. Olszewskiego (III–VI 1992) i spraw zagranicznych w rządzie W. Pawlaka (X 1993–III 1995). Współorganizator Platformy Obywatelskiej, przewodniczący jej Rady Programowej (do czerwca 2004). Autor ponad stu artykułów naukowych, publikowanych w kraju i za granicą. Prezes Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” (od 1995).