POLITYKA

Czwartek, 18 lipca 2019

Polityka - nr 2 (2687) z dnia 2009-01-10; s. 64-65

Historia

Sławomir Leśniewski

Sianko dla Pegaza

Słowo mecenat łączy się z postacią zmarłego w 8 r. p.n.e. Cilniusa Gaiusa Mecenasa. Był opiekunem uczonych i artystów, protektorem tak sławnych rzymskich poetów jak Horacy i Wergiliusz.

Życie Mecenasa upłynęło nie tylko wśród ksiąg, dzieł sztuki i w otoczeniu artystów. Przez długie lata oddawał się służbie publicznej i aktywnie uczestniczył w życiu politycznym. Obok Agryppy (Marcusa Vipsaniusa Agrippy) należał do najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników i przyjaciół Oktawiana Augusta. Walczył u jego boku w bitwach pod Mutiną i Filippi, gdzie doszło do rozprawy z zabójcami Cezara, sprawował rządy w Rzymie, podczas gdy Oktawian wyruszał przeciwko Markowi Antoniuszowi i Kleopatrze.

Jednak największe usługi oddał przyszłemu władcy w inny sposób. „Zgromadził wokół siebie krąg pisarzy i uczonych, których wykorzystywał jako narzędzie wzmocnienia władzy Augusta. Jego aktywność wykraczała jednak poza zwykłe ramy promocji jednostki – dzięki wywyższeniu osoby Augusta mógł przydać chwały i godności całemu państwu”napisał Pat Southern w biografii poświęconej Oktawianowi Augustowi. Po 23 r. p.n.e. Mecenas oddalił się od Oktawiana i oddał całkowicie swoim największym pasjom – ...