POLITYKA

Piątek, 23 sierpnia 2019

Polityka - nr 40 (2623) z dnia 2007-10-06; s. 12-14

Temat tygodnia / Kraj

Joanna Cieśla

Siła niepokoju

Jak Polacy ustosunkowują się do głównych, narzuconych przez PiS, motywów kampanii przedwyborczej? TNS OBOP przeprowadził dla Polityki sondaż na ten temat.

Okres przedwyborczy to ze swej istoty czas, w którym politycy obrzucają się nawzajem zarzutami, a na ich potwierdzenie szukają danych we wszystkich mierzalnych obszarach rzeczywistości. W tym roku lawina oskarżeń i krytyki jest potężna jak nigdy wcześniej. Jak na epatowanie negatywnymi treściami reagują Polacy? „Polityka” postanowiła sprawdzić ich opinie dotyczące głównych tematów kampanii – na ogół narzuconych przez partię rządzącą. Na nasze zlecenie ośrodek TNS OBOP przebadał reprezentatywną 1000-osobową grupę osób pełnoletnich. Pytano o ocenę zmian, jakie nastąpiły w Polsce w okresie po przełomie 1989 r., o stopień zagrożenia korupcją w naszym kraju, o to, czy najbogatsi biznesmeni – właściciele największych firm – przynoszą Polsce pożytek czy szkodę, o odczuwane zmiany w poziomie przestępczości i – wreszcie – o ewentualne zagrożenia dla Polski ze strony Niemiec.

Z badań telefonicznych przeprowadzonych pod koniec września wynika, że w odniesieniu do trzech z pięciu postawionych przez nas kwestii nastroje Polaków są na ogół spokojne, w ocenach przeważa optymizm. Jedynie ...

Załączniki

 • Czy zagrożenie korupcją w Polsce wydaje się panu(i):

  Czy zagrożenie korupcją w Polsce wydaje się panu(i): - JR

 • Czy w pana(i) odczuciu poziom przestępczości w Polsce:

  Czy w pana(i) odczuciu poziom przestępczości w Polsce: - JR

 • Czy pana(i) zdaniem zmiany w Polsce, jakie nastąpiły w całym okresie po przełomie 1989 r., były:

  Czy pana(i) zdaniem zmiany w Polsce, jakie nastąpiły w całym okresie po przełomie 1989 r., były: - JR

 • Czy według pana(i) najbogatsi biznesmeni, właściciele największych w Polsce firm, przynoszą naszemu krajowi:

  Czy według pana(i) najbogatsi biznesmeni, właściciele największych w Polsce firm, przynoszą naszemu krajowi: - JR

 • Czy pana(i) zdaniem polityka Niemiec zagraża, czy nie zagraża bezpieczeństwu Polski:

  Czy pana(i) zdaniem polityka Niemiec zagraża, czy nie zagraża bezpieczeństwu Polski: - JR