POLITYKA

Wtorek, 21 maja 2019

Polityka - nr 20 (2298) z dnia 2001-05-19; s. 64-67

Gospodarka

Mariola Balicka

Silni inaczej

Związki zawodowe są kosztowne, uprzywilejowane, a niewiele potrafią pomóc pracownikom

Polski ruch związkowy to chory organizm. Wpływów politycznych związkowego lobby w niczym nie osłabia spadek liczby związkowców. Wraz z kurczeniem się ich szeregów, przybywa bowiem samych związków. Wszechwładne w wielkich przedsiębiorstwach państwowych, są prawie nieobecne w firmach prywatnych. Powołane do obrony praw pracowniczych przed pracodawcami pozostają w dużym stopniu na ich utrzymaniu.

Liczba polskich związkowców nie jest znana. W 1997 r. i w 1998 próbował ją bezskutecznie rozszyfrować GUS. Trzy czwarte organizacji związkowych nie odpowiedziało jednak na ankiety, zawierające także pytania o ich majątek, dochody i struktury organizacyjne. Niewiele wie na ten temat także resort pracy i MSWiA.

Związki pilnie strzegą swoich sekretów. Pytania do działaczy zakładowych o liczebność ich organizacji należą do drażliwych. Najczęściej padają mało wiarygodne odpowiedzi. Szczególną irytację budzą próby ustalenia, jaką część związkowców stanowią emeryci i renciści, a jaką pracownicy. Niechęć działaczy do udzielania informacji jest oczywista: mizerna lub topniejąca liczba członków nie stanowi powodu do chluby. A to, że uzwiązkowienie Polaków maleje, nie ulega kwestii.

Według przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „S”, szeregi członków związku w byłym województwie poznańskim skurczyły się z ok. 50 tys. osób w 1990 r. do ok. 32 tys. w 2000 r. Z kolei przewodniczący Rady Województwa ...

Polskie związki

W Polsce działalność prowadzi:
• 6 związków zawodowych o charakterze konfederacyjnym typu OPZZ;
• 300 związków o charakterze ogólnokrajowym typu NSZZ Solidarność;
• ok. 30 tys. organizacji zakładowych.

Związki zawodowe działają tylko w 45 proc. zakładów pracy.

Na ok. 17 mln ludności czynnej zawodowo i 9 mln emerytów do związków zawodowych należy ok. 6,5 mln osób.

Źródło: Biuro Prasowe OPZZ, GW i Trybuna