POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 4 (4) z dnia 2019-04-24; Pomocnik Historyczny. 2/2019. Dzieje wspólnej Europy. Wydanie II uzupełnione; s. 14-17

Wczoraj

Agnieszka Krzemińska

Skąd się wzięli Europejczycy

Europę dzielą granice naturalne, kulturowe, polityczne, ale niemal cały kontynent ma wspólne korzenie językowe.

Praprzodkowie. Są różne przyczyny wyganiające człowieka z siedliska, skazujące go na niewygody wędrówki i niepewność jutra – klęski naturalne, degradacja środowiska, przeludnienie oraz zmiany klimatu, powodujące nieurodzaj, głód i wojny z niedożywionymi pobratymcami. W efekcie większa część dziejów ludzkości to jedna wielka tułaczka. Po części dlatego, że mobilność była wpisana w życie podążających za zwierzyną myśliwych, ale i po pojawieniu się rolnictwa człowiek przywiązywał się do jednego miejsca na krótko, ponieważ rabunkowa gospodarka zmuszała go do stałego szukania nowych pastwisk i żyznych pól. Gdyby nie determinacja i umiejętności adaptacyjne hominidów, nigdy nie zasiedliliby oni wszystkich kontynentów.

Długo sądzono, że pierwszym Europejczykiem był homo erectus, który pokonał Cieśninę Gibraltarską około miliona lat temu. Pogląd ten zweryfikowano po odkryciu w 1991 r. w jaskini Dmanisi w Gruzji liczących 1,8 mln lat kości homo georgicusa. Ponieważ odkrywanych szczątków tego hominida nie przybywa, nadal ...