POLITYKA

środa, 21 sierpnia 2019

Polityka - nr 42 (2267) z dnia 2000-10-14; s. 20-21

Kraj

Adam Grzeszak J.K.

Skarb Wieczerzaka

Narodowe Fundusze Inwestycyjne staną się funduszami partyjnymi

Senną atmosferę panującą wokół Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) zelektryzowały dramatyczne wydarzenia. Skarb Państwa podjął próbę przejęcia trzech funduszy: NFI Foksal, NFI im. Kazimierza Wielkiego oraz Zachodniego NFI. W pierwszym akcja się powiodła, o losach drugiego prawdopodobnie zadecyduje sąd, w trzecim Skarb Państwa poniósł sromotną porażkę. Analitycy łamią sobie głowy, co kryje się za tymi wydarzeniami. Według naszych informacji chodzi o stworzenie kolejnego finansowego przyczółka AWS.

Maciej Radziwiłł, członek rady nadzorczej spółki BRE Private Equity (należącej do banku BRE i firmy Everest Capital Polska) pełniącej funkcje firmy zarządzającej trzema funduszami, przyznaje, że nic nie wskazywało, iż na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy NFI Foksal dojdzie do dramatycznych wydarzeń. W minionych tygodniach odbyły się walne w trzech innych funduszach (I, V, XIII) znajdujących się w zarządzie siostrzanej firmy BRE – Private Equity 1 (obie firmy mają się wkrótce połączyć). Przebiegły rutynowo, bez emocji. Współpraca ze Skarbem Państwa układała się dotychczas dobrze. Jego przedstawiciele programowo wstrzymywali się od głosu.

We wszystkich NFI Skarb Państwa będąc mniejszościowym akcjonariuszem (wszędzie ma jeszcze ok. 15 proc. akcji) pozostaje pasywny. Takie zobowiązanie złożył jeszcze minister przekształceń własnościowych Wiesław Kaczmarek, kiedy fundusze zadebiutowały na giełdzie. Znalazło się tam jedynie zastrzeżenie, że pasywna postawa może się zmienić, jeśli zostaną zagrożone interesy Skarbu Państwa. W zamian fundusze oferowały przedstawicielom resortu miejsca w radach nadzorczych. Taka drobna uprzejmość, a dla skarbowych nominató...

Grzegorz Wieczerzak
(l. 34) – prezes PZU Życie

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu w Illinois. Ponadto ma wykształcenie medyczne zdobyte na Akademii Medycznej w Lublinie. Przez 7 lat pracował jako makler (jako drugi w kraju uzyskał licencję maklerską). Zaczynał karierę w Pierwszym Komercyjnym Banku SA w Lublinie należącym do Davida Bogatina. Po skandalu wokół banku i jego właściciela w 1992 r. przeniósł się do biura maklerskiego Pekao SA, a następnie Banku Handlowego – gdzie do 1995 r. pracował jako zastępca dyrektora w Centrum Operacji Kapitałowych. Następnie pełnił funkcję prezesa ds. finansowych w JTT Computer SA, i prezesa w Société Générale Securities Polska SA. Tu zasłynął z dość ryzykownej akcji odkupienia pakietu akcji Okocimia od PZU. Zamierzał je sprzedać z zyskiem strategicznemu inwestorowi Okocimia, ale to się nie udało. W kwietniu 1998 r. objął stanowisko prezesa PZU Życie. W listopadzie 1999 r. Wieczerzak został również członkiem zarządu PZU. Jest także przewodniczącym rady nadzorczej TFI PZU oraz PZU NFI Management oraz członkiem rady nadzorczej PTE PZU Złota Jesień. W 1999 r. to on wyliczył, że fuzja Banku Handlowego z BRE będzie niekorzystna dla PZU, co w konsekwencji doprowadziło do zablokowania połączenia tych dwóch banków. Wraz z Władysławem Jamrożym wsparł Deutsche Bank w próbie przejęcia kontroli nad BIG Bankiem Gdańskim. Za jego prezesury PZU Życie stało się udziałowcem Telewizji Familijnej. (J.K)

Władysław Jamroży
(l. 43) – prezes Totalizatora Sportowego

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wydziału Zarządzania Strategicznego i Ubezpieczeń wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. Jako lekarz praktykował w Polanicy i Kłodzku. W 1988 r. związał się z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń – początkowo jako ekspert ds. medycznych. Od 1994 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej PZU Życie, a następnie członka zarządu. Od 1996 r. prezes zarządu. We wrześniu 1997 r. został zwolniony z pełnionej funkcji przez byłego szefa PZU Jana Monkiewicza, aby w grudniu 1997 r. powrócić do firmy jako prezes zarządu PZU. W styczniu 2000 r. po konflikcie dotyczącym sprzedaży akcji BIG Banku Gdańskiego Deutsche Bankowi zawieszony, a w czerwcu odwołany ze stanowiska. Od kwietnia 2000 r. jest prezesem Totalizatora Sportowego. (J.K.)

Andrzej Chronowski
(l. 39) – minister Skarbu Państwa

W 1985 r. ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1984–85 odbył również dwuletni kurs pedagogiczny na tej uczelni. Ukończył kurs dla członków rady nadzorczej i zdał egzamin w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Specjalizuje się w zakresie prawa handlowego, przekształceń własnościowych i prawa bankowego. Uczestniczył w strajkach studenckich w 1980 i 1981 r. Od 1987 r. jest zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu, najpierw pracował w Dziale Postępu Technicznego, a następnie w kuźni jako mistrz produkcji. Był przewodniczącym Rady Pracowniczej w tych zakładach. Senator z województwa nowosądeckiego. Członek Ruchu Społecznego AWS. Senator III kadencji Senatu RP. Wicemarszałek Senatu RP IV kadencji (pełnił funkcję do 3 października 2000 r.). Od sierpnia 2000 r. minister Skarbu Państwa. (J.K.)