POLITYKA

Wtorek, 21 maja 2019

Polityka - nr 5 (2283) z dnia 2001-02-03; s. 40-41

Świat

Jerzy Kleer

Skok – szok

Koszty zjednoczenia Niemiec: 290 tys. marek na mieszkańca byłej NRD

Niedawno Niemcy świętowały dziesięciolecie zjednoczenia. Rzadko jednak z tej okazji poddawano analizie ekonomicznej koszty integracji. Są one ogromne. Ocenia się, że wyrównanie poziomu rozwoju gospodarczego obu części Niemiec wiązać się będzie w sumie z nakładami rzędu 2,3 biliona marek – czyli ok. 290 tys. na mieszkańca dawnej NRD.

Dotychczasowy bilans publicznych transferów z zachodniej do wschodniej części Niemiec wyniósł 1300 mld marek netto (1700 brutto). Wiadomo również, że likwidacja różnic ekonomicznych między obu częściami Niemiec wymaga co najmniej dodatkowych 10 lat dofinansowania, na łączną sumę biliona marek. Globalny zatem koszt likwidacji dystansu wyniesie – jeśli nic specjalnego się nie wydarzy – około 2,3 biliona marek. Takiego bezprecedensowego dofinansowania (nie licząc inwestycji prywatnych) nie zna historia gospodarcza. Olbrzymi, trudno wyobrażalny przepływ pieniędzy nie rozwiązuje przy tym licznych problemów ekonomicznych i społecznych. Niektóre nawet tworzy.

Skok do świata dobrobytu wiązał się z wymianą marki NRD-owskiej na DM. Relacje wymienne 1:1 czy 1:2 były niezwykle korzystne dla społeczeństwa, chociaż nie dla gospodarki NRD-owskiej. W lipcu 1990 r. weszła w życie unia walutowa, gospodarcza i socjalna między RFN a NRD. Jednym z najważniejszych punktów owej unii było wprowadzenie DM jako waluty obowiązującej w NRD. A pamiętać trzeba, że gdzieś od grudnia 1989 r. w kantorach RFN za 1 DM płacono od 8 do 12 marek NRD. Sam fakt wprowadzenia nowej, silnej ...