POLITYKA

Sobota, 20 lipca 2019

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2012-06-27; Niezbędnik Inteligenta. 88 pytań do nauki; s. 14

Nauki ścisłe

Dariusz Litera

Skoro wszystko jest z atomu, z czego jest atom?

Próbę zdefiniowania struktury materii ludzkość zaczęła bardzo ambitnie. Już w IV w. p.n.e. grecki filozof Demokryt z Abdery wysunął śmiałą, jak na owe czasy, i jakże trafną hipotezę, że materia zbudowana jest z małych cząstek, które nazwał atomami (od gr. atomos – niepodzielny). Według Demokryta te cząstki miały różnić się wielkością, kształtem i ciężarem, co nadawało specyficzne cechy substancjom, na które się składały. Grek na tyle wyprzedził swoje czasy, że trzeba było czekać ponad 20 stuleci na kolejną teorię, która w dużej mierze powielała jego założenia.

Pytania o strukturę materii co prawda stawiali sobie uczeni w kolejnych wiekach, jednak brakowało im narzędzi potrzebnych do udzielenia trafnych odpowiedzi. Największą przeszkodą była wielkość cząstek, z których zbudowany jest nasz świat. To skala mikro w pełnym znaczeniu tego słowa. By ją właściwie zobrazować, potrzebne jest porównanie do znanych nam wielkości. Weźmy dla przykładu ziarnko piasku i ...