POLITYKA

środa, 21 sierpnia 2019

Polityka - nr 39 (2160) z dnia 1998-09-26; s. 84-87

Społeczeństwo

Andrzej Garlicki

Skrawek ziemi

Gdy jesienią 1918 r. rozpadała się monarchia austro-węgierska, w Cieszynie powstała (19 października) Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, której prezydium tworzyli ksiądz Józef Londzin, doktor Jan Michejda i socjalista Tadeusz Reger. W tym też czasie powstał czeski Komitet Narodowy. Oba przedstawicielstwa miejscowej ludności zawarły 5 listopada 1918 r. porozumienie prowizorycznie rozgraniczające sfery działania wedle zasady etnograficznej. Ostateczny podział Śląska Cieszyńskiego pomiędzy powstającą Polską i Czechosłowacją miał zostać dokonany później, gdy ukształtują się rządy obu państw.

Stosunki polsko-czeskie na Śląsku Cieszyńskim były niezłe i wydawało się, że uda się bez większych problemów wytyczyć granicę. Sprawa komplikowała się jednak z dwóch powodów: Śląsk Cieszyński był ważnym regionem przemysłowym i górniczym, ściśle - w ramach monarchii habsburskiej - powiązanym z gospodarką czeską, a przez tereny zamieszkane w większości przez Polaków biegła linia kolejowa łącząca ziemie czeskie ze Słowacją.

Dlatego też rząd polski uznał porozumienie listopadowe władz lokalnych w Księstwie Cieszyńskim, a rząd czechosłowacki - nie. Na razie nie miało to jednak większego znaczenia.

Mandat z wyborów, które nie odbyły się 28 listopada ogłoszone zostały wybory sejmowe w Polsce, które odbyć się miały 26 stycznia 1919 r. W opublikowanej liście okręgów wyborczych znalazł się okręg nr 35, obejmujący Śląsk Cieszyński, co rząd Czechosłowacji uznał za politykę faktów dokonanych.

W Pradze zdawano sobie doskonale ...