POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 25 (2250) z dnia 2000-06-17; s. 19

Kraj / AWS. Teraz Tylko My

Janina Paradowska

Słaby trwały rząd

Gabinet Jerzego Buzka ma wielkie szanse przetrwać do wiosny

Spodziewano się nowego premiera i generalnej odnowy koalicji i rządu, a tymczasem u steru władzy pozostaje nadal gabinet Jerzego Buzka, pozbawiony wprawdzie większościowego zaplecza parlamentarnego, ale paradoksalnie dzięki temu trwały i praktycznie nieodwoływalny.

Po wycofaniu się Unii Wolności z koalicji i z rządu obecny gabinet jest po raz pierwszy po 1989 r. rządem mniejszościowym, dysponującym 185 głosami w Sejmie. Ile ma głosów niepewnych – jeszcze nie wiadomo. Grupa posłów AWS kontestujących ważne rządowe projekty ustaw liczyła około 20 osób.

Rządy ugrupowań solidarnościowych z reguły miewały nikłą sejmową większość i wygrywanie lub przegrywanie ważnych głosowań jednym bądź dwoma głosami zdarzało się często. Wśród tych rządów prawdziwie wyjątkowy był gabinet Jana Krzysztofa Bieleckiego, który tak naprawdę nie miał żadnego zaplecza parlamentarnego, gdyż był gabinetem nie tyle mniejszościowym co autorskim, wspieranym przez Lecha Wałęsę, z dość wyraźnie wytyczonym horyzontem czasowym – do pierwszych prawdziwie demokratycznych wyborów.

Poprzednie rządy solidarnościowe działały w trudniejszej sytuacji prawnej, gdyż konstytucja nie zabezpieczała ich przed poselskimi harcami. Skutkiem takich harców Solidarności kierowanej przez Mariana Krzaklewskiego upadł rząd Hanny Suchockiej. Nie było wówczas instytucji konstruktywnego wotum nieufnoś...