POLITYKA

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Polityka - nr 25 (3064) z dnia 2016-06-15; s. 102

Passent

Daniel Passent

Slalom im. Szczerskiego

Prezydent Andrzej Duda, jak wiadomo, dobrze jeździ na nartach. Ale nikt tak nie kręci jak mistrz slalomu, minister Krzysztof Szczerski. Tak jak kręci na stoku Szczerski, nie kręcił nawet Bachleda. To, co uprawia prezydencki minister, to więcej niż slalom, to slalom gigant. Przed startem, zależnie od rodzaju śniegu i widzów, świetnie smaruje. Potem w goglach lub z otwartą przyłbicą, na klepkę i na kantach, minister mknie na łeb (pardon) i szyję. A publiczność przeciera oczy ze zdumienia.

Dotychczas prof. Szczerski przodował w krytyce Republiki Federalnej Niemiec. – „Nadchodzi nowy etap w niemieckiej strategii w polityce międzynarodowej. Tą strategią od wielu lat jest stopniowe wyprowadzanie Niemiec z politycznych konsekwencji II wojny światowej, ograniczających rolę i pozycję tego kraju na arenie światowej. Chodzi o to, by przestała obowiązywać definicja Niemiec (i Rosji) jako kraju odpowiedzialnego za hekatombę wojenną. Do najważniejszych konsekwencji należy zmiana granic i wykluczenie z Rady Bezpieczeństwa, Bundeswehra jest już wysyłana na misje zagraniczne” – mówił minister Szczerski. I dalej: „»Europa niemiecka« nie ...