POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 14 (3205) z dnia 2019-04-03; s. 75

Kultura / Afisz / Salon gier

Olaf Szewczyk

Słodki koszmar

5/6

...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)