POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 49 (2836) z dnia 2011-11-30; s. 16-18

Rozmowy Żakowskiego

Jacek Żakowski

Słuchać i służyć

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni

Jacek Żakowski: – Dziwne to ministerstwo.
Michał Boni: – Dlaczego?

Równie dobrze mogłoby być ministerstwo pogody i administracji.
Na cyfryzację mamy wpływ. A ona jest jednym z ważnych sposobów podnoszenia jakości administracji. Chodzi o sprawniejsze i lepiej stymulujące gospodarkę państwo, które się unowocześnia, dbając o minimalizowanie skali wykluczenia, np. cyfrowego. Czyli tak naprawdę jednego z głównych źródeł nierówności.

Minister administracji nie zajmuje się nierównościami.
Administracja się zajmuje, organizuje przecież selektywne – czyli tam gdzie to potrzebne, bez zabijania inicjatyw wspólnotowych i ludzkich – interwencje państwa. A mogłaby to robić skuteczniej, gdyby np. kompetencje się nie nakładały. Ile my mamy tych agencji, inspekcji…

Nadmiar instytucji to od lat jest mantra polskich polityków.
Najgorzej jest wtedy, kiedy instytucji jest dużo i działają słabo. Pierwszym celem, jaki sobie stawiam, jest większa efektywność. Temu m.in. służy cyfryzacja. Kiedy instytucje zaczną efektywniej działać, będzie można ...

Pełna wersja rozmowy wkrótce na: www.polityka.pl