POLITYKA

Sobota, 20 lipca 2019

Polityka - nr 1 (1) z dnia 2005-04-26; Tajemnice Końca Wojny; s. 36

Militaria

Sojusznicy i kolaboranci

Po stronie państw Osi walczyli nie tylko Niemcy, Włosi i Japończycy. U ich boku stawały zarówno regularne armie sojuszników, jak i różnej proweniencji formacje ochotnicze i kolaboranckie.

Sojusznicy. Spośród europejskich sojuszników Osi w styczniu 1945 r. walczyli już tylko Węgrzy, Chorwaci i armia kadłubowej Republiki Salo Mussoliniego. Rumunia i Finlandia przeszły do obozu aliantów w sierpniu 1944 r., Bułgaria we wrześniu, w Słowacji na jesieni 1944 r. wybuchło antyniemieckie powstanie.

Najsilniejszą armię w końcowym okresie wojny wystawili Węgrzy: na początku 1945 r. liczyła ponad 500 tys. żołnierzy w 17 związkach taktycznych (m.in. 1 dywizja pancerna i 1 dywizja kawalerii). Niemal cała została unicestwiona podczas operacji budapeszteńskiej. W głębi Niemiec poddała się Amerykanom flotylla dunajska i resztki lotnictwa. Powstały też węgierskie jednostki Waffen-SS (pułk Ney i dywizje grenadierów pancernych: 25 Hunyadi i 26 Hungaria) w łącznym stanie ok. 50 tys. żołnierzy. Jednak ich formowanie nie dobiegło końca, dywizja Hungaria nie otrzymała np. broni i mundurów.

Armia Niezależnego Państwa Chorwackiego liczyła po ostatniej reorganizacji 18 dywizji (13 piechoty, 2 górskie, 2 szturmowe, 1 zapasowa). Jej głównym przeciwnikiem były oddziały Tity. Resztki wojsk ...