POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 2 (3193) z dnia 2019-01-09; s. 73

Kultura / Afisz / Nowe płyty z mojej półki

Wojciech Mann

Solidna formuła

4/6

...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)