POLITYKA

Poniedziałek, 27 maja 2019

Polityka - nr 19 (2906) z dnia 2013-05-08; s. 26-28

Kraj

Joanna Podgórska

Spiralka albo zamrażarka

Jeśli państwo nie rozwiąże problemu dzieci niechcianych, co jakiś czas będziemy konfrontowani z kolejnymi przypadkami seryjnych dzieciobójstw. Jedyną drogą, by tego uniknąć, jest antykoncepcja, oferowana także jako część pomocy społecznej.

Słynna Katarzyna W., matka Madzi, to raczej wyjątek niż reguła. Portret statystycznej dzieciobójczyni jest inny. To kobieta bardzo słabo wykształcona, w trudnej sytuacji materialnej, kompletnie bezradna życiowo. Nie zabija swojego pierwszego dziecka. Zazwyczaj ma ich już kilkoro. Jak pisze Marta Sikoń-Łatka w książce „Kobieta w więzieniu”, na pierwszą ciążę takie kobiety reagowały nawet entuzjastycznie. Dopiero problemy, przemoc ze strony partnera, bieda wywoływały u nich silny lęk przed kolejnymi ciążami. Ukrywały ten fakt, czekając, aż problem sam się jakoś rozwiąże. Niektóre próbowały poronić, biorąc gorące kąpiele, skacząc ze stołu, tłukąc się po brzuchu. Nie rodziły w szpitalu, ale w tajemnicy przed otoczeniem: w domu, w jakiejś komórce, gdzieś na dworze. Ich irracjonalne zachowanie potęgował paniczny lęk, że ktoś usłyszy płacz dziecka. Wtedy zabijały.

Ten portret potwierdzają najgłośniejsze przypadki, które w kolejnych latach wstrząsają opinią publiczną. Wrotnów pod Siedlcami, 2000 r. – na strychu i w garaż...

Czy w ciągu 12 ostatnich miesięcy stosowałeś(aś) antykoncepcję?

Wiek 18–24
tak – 63,6 proc.
nie – 16,6 proc.
brak odpowiedzi – 19,8 proc.

Wiek 25–29
tak – 57,3 proc.
nie – 23 proc.
brak odpowiedzi – 19,6 proc.

Wiek 30–39
tak – 55 proc.
nie – 27,2 proc.
brak odpowiedzi – 17,8 proc.

Wiek 40–49
tak – 42,2 proc.
nie – 35,6 proc.
brak odpowiedzi – 22,2 proc.

We wszystkich grupach wiekowych najczęściej stosowanym środkiem antykoncepcyjnym jest prezerwatywa. Wśród młodych jej popularność sięga 60 proc., wśród starszych – ok. 40. Na drugim miejscu jest tabletka antykoncepcyjna. Im młodsze kobiety, tym chętniej po nią sięgają. W grupie 18–24 to ponad 30 proc., wśród 25–39-latek ok. 25 proc., a w grupie najstarszej – 15 proc. Trzecie miejsce zajmuje stosunek przerywany, który w Europie w ogóle nie jest uważany za metodę antykoncepcyjną. Tu zależność jest odwrotna. Młodsi uciekają się do niego najrzadziej – 11 proc., a starsi najczęściej – 17 proc.

Z badań prof. Zbigniewa Izdebskiego wynika, że mimo braku rzetelnej edukacji seksualnej i powszechnie dostępnej antykoncepcji polskie nastolatki starają się zachowywać racjonalnie. 56 proc. uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych, którzy mieli za sobą inicjację seksualną, stosuje prezerwatywy. Co piąta dziewczyna stosuje pigułki antykoncepcyjne. Podobna liczba badanych wybiera stosunek przerywany.

Źródło: Zbigniew Izdebski „Seksualność Polaków na początku XXI wieku”