POLITYKA

środa, 17 lipca 2019

Polityka - nr 22 (2556) z dnia 2006-06-03; s. 52

Świat / Węgry

Tadeusz Olszański

Spowiedź Kościoła

Konferencja episkopatu Węgier powołała do życia publiczną fundację, która zajmie się zbadaniem działalności Kościoła katolickiego na Węgrzech po 1945 r. Chodzi o bolesną przeszłość – prześladowania Kościoła w latach socjalizmu i współpracę księży ze służbą bezpieczeństwa.

Nie bez wpływu na podjętą niedawno przez węgierskich biskupów decyzję był cykl obszernych artykułów lustrujących agenturalną przeszłość wybitnych osobistości, opublikowany na początku roku przez tygodnik „Elet es Irodalom” („Życie i Literatura”). W ostatnim odcinku tego cyklu ujawniono, że kardynał Laszlo Paskai – prymas Węgier w latach 1993–2002, będąc wykładowcą w seminarium w Segedynie od 1965 do 1974 r. przekazywał bezpiece swoje raporty („Polityka” 6). To był szok. Podniesiony w 1988 r. przez Jana Pawła II do godności kardynała Paskai był powszechnie cenionym i lubianym hierarchą, z którym wiązano ogromne nadzieje na odnowę gnębionego na Węgrzech w latach komunizmu Kościoła katolickiego. Represje zaczęły się w 1948 r. i nasiliły po ludowym powstaniu 1956 r., spotęgowane niezłomną postawą kardynała Jozsefa Mindszentyego.

Uwięziony w 1949 r., torturowany kardynał Mindszenty odwołał w trakcie pokazowego procesu wymuszone siłą i środkami oszałamiającymi zeznania, a kiedy okazano mu podpisane przez niego protokoły ...