POLITYKA

Piątek, 26 kwietnia 2019

Polityka - nr 32 (2919) z dnia 2013-08-07; s. 7

Ludzie i wydarzenia / Kraj. Tydzień w polityce według Paradowskiej

Janina Paradowska

Sprawa honorowa

Sprawa zabójstwa gen. Marka Papały w czerwcu 1998 r. poległa 31 lipca 2013 r. przed warszawskim Sądem Okręgowym, który uniewinnił z zarzutu podżegania do zabójstwa Ryszarda Boguckiego i Andrzeja Z. Słowika. W uzasadnieniu sędzia Paweł Dobosz, punkt po punkcie, rozbijał akt oskarżenia, dowodząc, że ten dokument w ogóle nie powinien być skierowany do sądu, bo nie ma w nim żadnego „żelaznego łańcucha poszlak”, ale jedynie coś na kształt kawałeczków, luźnych impresji, z których prokuratura próbowała coś utkać pod założoną tezę.

Niespodzianki w wyroku uniewinniającym nie było żadnej. Większą niespodzianką było w ogóle skierowanie do sądu aktu oskarżenia, zwłaszcza po odmowie ekstradycji Edwarda Mazura i uzasadnieniu tej decyzji przez amerykańskiego sędziego Arlandera Keynsa, który nie zostawił suchej nitki na polskim wniosku o wydanie chicagowskiego biznesmena. Główne tezy tego uzasadnienia powtórzył teraz warszawski sąd. Również zwracał uwagę na opieranie się na zmieniających zdanie świadkach koronnych ...