POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 2 (2) z dnia 2012-02-22; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 9. Jak się pogodzić z upływającym czasem; s. 49-51

[Ja My Oni] Dojrzeć

Magdalena Kaczmarek

Stały choć stary

Czy człowiekowi z wiekiem psuje się charakter

Na temat zmian w osobowości ludzi starszych funkcjonują dwa przeciwstawne stereotypy. Z jednej strony dobrotliwy staruszek, troskliwa babcia, dziadek zdystansowany wobec trosk i bieżących kłopotów, z bagażem życiowych doświadczeń, z których wynika prawdziwa życiowa mądrość. Z drugiej – równie łatwo wyobrazić sobie osobę starszą jako zgryźliwą, kłopotliwą dla rodziny, zamartwiającą się, pochłoniętą własnymi lękami i obsesjami. Co na ten temat mówi nauka?

Pierwsze zaskoczenie – tak naprawdę bardzo mało. Aby prześledzić zmiany cech osobowości w życiu człowieka, konieczne jest prowadzenie badań (tzw. podłużnych), w których te same osoby badane są co kilka lat przez dużą część swojego istnienia. Badania takie są więc pracochłonne, a na ich wyniki trzeba czekać wiele lat. Jak na razie nie są niezbyt liczne, a większość rozpoczęła się zaledwie dwie, trzy dekady temu.

Stary po genewsku

Na początek przyjrzyjmy się bliżej opisanemu wyżej podwójnemu stereotypowi o charakterze osoby starszej. Zespół amerykańsko-szwajcarskich badaczy zapytał ludzi w różnym wieku o ocenę cech osób w wieku ...