POLITYKA

Sobota, 20 lipca 2019

Polityka - nr 6 (6) z dnia 2019-05-15; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 34. Inteligencja; s. 48-51

My. O inteligencji emocjonalnej i społecznej

Magdalena Nowicka

Stelaż do życia

Kiedy i jak człowiek nabywa inteligencji emocjonalnej.

Ponad wiek temu amerykański psycholog Edward Thorndike ogłosił światu, że inteligencja rozumowa, której wskaźnik znany jest nam dziś jako IQ, nie jest jedynym rodzajem inteligencji. O efektywności naszego funkcjonowania w relacjach społecznych musi decydować coś innego – twierdził. I niewątpliwie miał rację. To, co w 1920 r. nazwał on inteligencją społeczną, określamy dziś inteligencją emocjonalną. Rozumiana jest ona jako zespół kompetencji skoncentrowanych wokół emocjonalności człowieka i jego funkcjonowania wśród ludzi.

Jedna z najbardziej znanych definicji inteligencji emocjonalnej zaproponowana w teorii autorstwa Johna Mayera i Petera Saloveya zakłada, iż pozwala ona różnicować i monitorować emocje własne oraz emocje innych ludzi. Jest także czynnikiem warunkującym umiejętność wykorzystania emocji jako istotnych informacji i wskazówek podczas myślenia i tworzenia. Wśród poszczególnych kompetencji tworzących inteligencję emocjonalną Mayer i Salovey wyróżniają cztery odrębne, choć zależne od siebie grupy zdolności (patrz ramka).

Rozpoznanie

Niemal wszyscy badacze inteligencji emocjonalnej są zgodni co do jednego – nie jest ...

Składowe inteligencji emocjonalnej

# Zdolność identyfikacji emocji własnych oraz emocji innych osób.

# Umiejętność wykorzystywania emocji w myśleniu, wnioskowaniu, podejmowaniu decyzji.

# Umiejętność rozumienia, co emocję wywołało i jakie są konsekwencje jej przeżywania.

# Zdolność efektywnego zarządzania emocjami, a więc wpływ na ich nasilenie, zarówno w nas samych (samoregulacja), jak i u ludzi wokół nas.