POLITYKA

środa, 24 lipca 2019

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2019-06-12; Pomocnik Historyczny. 4/2019. Dzieje Japonii; s. 24

Detale

Jędrzej Greń

Stolice i miasta

Pierwszymi ośrodkami miejskimi godnymi tej nazwy, a przy okazji najważniejszymi z pierwszych stolic Japonii, były Nara i Kioto. Oba wzniesiono w VIII w. na wzór Chang’anu – stolicy chińskiej dynastii Tang, oba jednak w znacznie mniejszej skali. Narę założono w 710 r., a jej kariera jako stolicy – mimo że ważna i burzliwa – trwała krótko. Już bowiem w 794 r. dwór przeniósł się na stałe do Heian (Kioto), które szybko stało się trwałym centrum polityki i kultury dworskiej i było stolicą Japonii ponad tysiąc lat, aż do 1868 r.

Pod koniec XII w. na mapie Japonii pojawiło się trzecie miasto – Kamakura – siedziba siogunatu o tej samej nazwie. Położone na wschodzie (nad Zatoką Sagami), miało charakter wojskowy i urosło do ok. 200 tys. mieszkańców. Straciło jednak na znaczeniu po burzliwym upadku siogunatu w 1333 r. i powrocie krajowej polityki do Kioto.

Większość miast japońskich wywodzi się z koń...