POLITYKA

Poniedziałek, 25 marca 2019

Polityka - nr 47 (3187) z dnia 2018-11-21; s. 36-37

Twoje miasto – Twój wybór. 2018

Urszula Schwarzenberg-Czerny

Strachy wiejskie i miejskie

Rozmowa z dr. Adrianem Wójcikiem, psychologiem społecznym, badającym, jak postrzegamy zagrożenie smogiem i innymi problemami środowiskowymi.

URSZULA SCHWARZENBERG-CZERNY: – Co Polacy myślą o smogu?
ADRIAN WÓJCIK: – W marcu CBOS przeprowadził duże badanie w całości poświęcone kwestii postrzegania smogu. Około 44 proc. respondentów odpowiedziało, że smog jest w ich najbliższej okolicy problemem poważnym albo bardzo poważnym. Reszta uważała, że jest to problem niezbyt ważny albo wręcz niedostrzegalny. Badania pokazały też paradoks. O problemie smogu najbardziej są przekonani mieszkańcy wielkich miast. Wśród nich połowa respondentów powiedziała, że w ich najbliższej okolicy jest to problem poważny albo bardzo poważny. A wraz ze zmniejszaniem się wielkości miejscowości takich osób było coraz mniej. Na przykład na wsi tylko 8 proc. respondentów odpowiadało, że smog jest bardzo istotnym problemem, a 40 proc. pytanych uważało, że w ogóle nie ma takiego problemu.

CBOS jednak nie wyjaśnia, z czego taki rozkład odpowiedzi wynika.
Tym zajmuje się psychologia prośrodowiskowa, czyli dziedzina nauki, która próbuje wytłumaczyć za pomocą ...

Dr Adrian Wójcik – psycholog społeczny, prodziekan do spraw badań i umiędzynarodowienia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W pracy naukowej zajmował się wcześniej tym, jak różnego rodzaju postrzeganie historii (ważnych wydarzeń, osób) wpływa na dzisiejsze relacje międzygrupowe. Obecnie interesuje go m.in. metodologia badań międzykulturowych i psychologia postaw prośrodowiskowych.