POLITYKA

Sobota, 25 maja 2019

Polityka - nr 27 (2661) z dnia 2008-07-05; s. 54

Kultura / Afisz / Książki

Anna Nasiłowska

Styl i kobiety

●●●●○○

Frederick Brown, Gustaw Flaubert. W niewoli słowa i kobiet, przeł. L. Niedzielski, Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa 2008, s. 744

Tytuł biografii Gustawa Flauberta „W niewoli słowa i kobiet”, wybrany dla polskiego tłumaczenia, wiele obiecuje. Być może zbyt wiele. O ile był Flaubert jednym z najwybitniejszych stylistów w literaturze francuskiej, to w miłości nigdy nie poddawał się niewoli. Bronił swojej samotni pod Rouen, nawet przyjaciele bywali tam jedynie wyjątkowo. Małżeństwo w ogóle wykluczał, jego związki erotyczne były albo przelotne, albo – w najlepszym razie – z góry skazane na życiową drugorzędność. Bardzo cenił jednak przyjaciółki, nie tylko te korespondencyjne. Skoro jednak większość czasu spędzał na prowincji, pisanie szczerych, dowcipnych, a głębokich listów odgrywało niebagatelną rolę w podtrzymywaniu czułych więzi. Między świetnym stylem a kobietami zachodzi więc związek bezpośredni, ale bynajmniej nie niewolniczy. Tak wyglądało życie pisarza oskarżanego o niemoralność. Biografia Flauberta, co do którego rangi literackiej dziś nie ma ...

●●●●●● wybitne!
●●●●●○ bardzo dobre
●●●●○○ dobre
●●●○○○ średnie
●●○○○○ słabe
●○○○○○ dno!