POLITYKA

Czwartek, 23 listopada 2017

Polityka - nr 37 (2571) z dnia 2006-09-16; Polityka. Narkotyki bez dydaktyki; s. 6

Przegląd narkotyków. Stymulanty, dołowniki, halucynogeny, inhalanty, sterydy: czym grożą, jak rozpoznać, że dziecko bierze?

Stymulanty

Pobudzają aktywność umysłową i ruchową, znoszą senność, ułatwiają uczenie się. Wykorzystywane zwłaszcza w sytuacjach wymagających podwyższonej sprawności intelektualnej i fizycznej. Uzależnienie nastąpić może już po kilku dawkach i jest w zasadzie niemożliwe do wyleczenia.

...

[pełna treść dostępna dla abonentów Polityki Cyfrowej]

Czym płacimy za używanie amfetaminy i metamfetaminy?

Nawet pojedyncze zażycie amfetaminy może doprowadzić do tragedii. Złudne „poczucie wszechmocy” przy nasilonej agresywności i braku krytycznej samooceny często prowadzi do przestępstw kryminalnych, wypadków samochodowych, śmierci lub kalectwa wynikających z brawurowych zachowań. Czasami występują napady lęku i paniki.

Przedawkowanie branej dożylnie amfetaminy prowadzi do zaburzeń w układzie krążenia i pokarmowym (biegunki, wymioty). Śmierć z powodu przedawkowania jest na szczęście rzadka.

Euforia wywołana przedawkowaniem może wywołać objawy psychozy charakteryzującej się dezorganizacją zachowania, drażliwością, strachem, paranoją, halucynacjami, nasiloną agresywnością i zachowaniami antyspołecznymi.

Abstynencja spowodowana przerwami w podawaniu amfetaminy, nawet tak krótkimi jak 12 godzin, powoduje złe samopoczucie, spowolnienie psychiczne, uczucie zmęczenia, apatię, dezorientację, drażliwość, świąd. Długie okresy snu i zwiększony apetyt biorą się stąd, że będąc w „ciągu”, zapomina się o śnie i jedzeniu. Objawy abstynencji nie zagrażają życiu, chyba że wystąpi depresja, która może doprowadzić nawet do samobójstwa.

Przewlekłe stosowanie amfetaminy prowadzi do poważnych zaburzeń psychicznych. U zwierząt wywołuje się amfetaminą modelową schizofrenię, u człowieka obserwuje się zmiany podobne do schizofrenii, zwłaszcza urojeniowej (mania prześladowcza). Psychoza amfetaminowa pojawiająca się przy odstawieniu narkotyku charakteryzuje się halucynacjami, urojeniami prześladowczymi i lękiem prowadzącym nawet do prób samobójczych, ale w ciągu kilku dni przechodzi. Jednakże długotrwałe zażywanie może prowadzić do stanów depresyjnych i myśli samobójczych.

Znacznie szkodliwsza od amfetaminy jest metamfetamina. Dokłada swoje szczególne spustoszenia, np. powodując uszkodzenia i wypadanie zębów.

Zażywana podczas ciąży amfetamina może spowodować wrodzone uszkodzenia rozwojowe płodu.

Czym płacimy za używanie kokainy czy cracku?

Nawet normalne dawki mogą powodować nagłą śmierć z powodu gwałtownego wzrostu ciśnienia krwi (udar mózgu, zawał serca) lub przegrzania.

Objawy i skutki przedawkowania: pobudzenie, drażliwość, bezsenność, niepokój, wrogość, halucynacje, lęk, paranoja. Mogą wystąpić zachowania skrajnie antysocjalne i agresywne (utrudniające niesienie pomocy zatrutemu), drgawki, wysoka temperatura, zaburzenia pracy serca i oddychania, udar mózgu, zawał serca, śmierć.

Objawy abstynencji: Bardzo intensywny głód narkotykowy, drażliwość, bóle głowy, bladość, nudności, wymioty, zimne poty, drgawki, apatia, depresja, paranoja, myśli samobójcze, impotencja u mężczyzn, utrata popędu płciowego u obu płci, bezsenność prowadząca do wyczerpania lub nadmierna senność, brak łaknienia na przemian z intensywnym głodem.

Długotrwałym efektem chronicznego stosowania kokainy jest nieodwracalne uszkodzenie układu nagrody w mózgu, z wszystkimi tego konsekwencjami. Crack jeszcze silniej niż amfetamina obniża samopoczucie w okresach odstawienia.

Dodatkowym, niebezpiecznym społecznie efektem chronicznego używania kokainy jest zwiększona agresywność: kokainiści decydując się na przestępstwa w celu zdobycia środków na podtrzymanie nałogu stosują przemoc nawet bez potrzeby.