POLITYKA

Poniedziałek, 27 maja 2019

Polityka - nr 33 (2465) z dnia 2004-08-14; s. 62-66

Kultura / Aktorzy

Jacek Sieradzki

Subiektywny spis aktorów teatralnych

Edycja dwunasta

Reguły tych corocznych spisów pozostają niezmienione. Odnotowuję w nich nadzieje, jakie wnoszą do teatru najmłodsi adepci aktorskiego zawodu, próbuję dostrzec tych płynących na fali (dobrej), tych, którzy odnoszą zwycięstwa – czyli których aktorstwo zyskuje nowe barwy, otwiera nowe możliwości. Kłaniam się artystom zasługującym na nobilitację mistrzostwa. I stawiam też pytania, delikatniejsze niż zwykło się to czynić w naszej dość obcesowej epoce. Aliści aktorstwo to akurat taka wyjątkowa artystyczna profesja, gdzie i sukcesy, i niepowodzenia w stopniu znacznie większym niż gdziekolwiek uzależnione są od czynników, na które artysta nie ma wpływu: od koncepcji reżysera, trafności wyboru tekstu, lepszej lub gorszej współpracy w zespole. Arbitralnym rozdzielaniem przewin łatwo tu zranić.

Ktoś, kto zadałby sobie trud zestawienia tego spisu z poprzednimi, dostrzeże znacznie większy udział znaczka symbolizującego nadzieje. (To był chyba naprawdę urodzajny rok w szkołach teatralnych, a i konkurencja w postaci warsztatowego i żywotnego Terenu ...

Tagi

filmaktorzyrankingi