POLITYKA

Poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Polityka - nr 2 (2636) z dnia 2008-01-12; s. 4

Sławomir Mizerski: Sensacje XX wieku

Sławomir Mizerski

Sukces białoruskich uczonych

Na naszych wschodnich granicach nie ma spokoju. Nowemu rządowi dopiero co udało się załagodzić spór z Rosją na temat polskiego mięsa, a już szykuje się kolejny konflikt – tym razem z Białorusią. Jak doniosła prasa, kraj ten usiłuje odebrać Polsce Feliksa Dzierżyńskiego – twórcę słynnej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (w skrócie Czeka).

Jak wiadomo, kraj ten jakiś czas temu próbował odebrać Polsce Adama Mickiewicza po to, by – po wyrobieniu nowych papierów – przerobić go na czołowego pisarza białoruskiego. Przechwycenie Mickiewicza się nie udało, strona polska wieszcza odbiła i obecnie Białorusini mają na swoim terenie tylko jego muzeum. Niestety sprawa do dziś nie znalazła ostatecznego rozstrzygnięcia, gdyż Białoruś pozostaje głucha na polskie argumenty, a swoje pretensje do Mickiewicza zgłasza także Litwa, która powołuje się na wyrwane z kontekstu pierwsze zdanie z „Pana Tadeusza” („Litwo, ojczyzno ty moja...”) i nie przyjmuje do wiadomości, że zostało ono napisane w naszym języku oraz ż...