POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 12 (2748) z dnia 2010-03-20; s. 70-71

Historia

Ewa Winnicka

Superszpieg Halina

Rozmowa z prof. Janem Ciechanowskim o polsko-brytyjskiej współpracy wywiadowczej podczas II wojny światowej

Ewa Winnicka: – Brytyjski historyk Paul Winter, który specjalizuje się w operacjach angielskiego wywiadu, ogłosił właśnie w dzienniku „The Times”, że polski wywiad miał w sztabie generalnym Wehrmachtu szalenie ważnego informatora. Winter nie zna nazwiska tego człowieka, jedynie jego pseudonim – Knopf. Kto to był ?

Jan Ciechanowski: – Najprawdopodobniej chodzi o kobietę, Polkę, panią Halinę Szymańską, która przez całą wojnę mieszkała w Bernie. Gdyby Winter czytał polskie źródła historyczne, znałby to nazwisko.

Kim była Halina Szymańska?

Żoną przedwojennego attaché wojskowego w Berlinie i w Bernie płk. Antoniego Szymańskiego. Matką trójki małych dziewczynek. Światową damą, którą widywałem jeszcze po wojnie.

Jak została agentką?

Ponieważ jeszcze przed wrześniem 1939 r. miała kontakt z niemieckimi wojskowymi, po wybuchu wojny dotarła do szefa Abwehry, wywiadu i kontrwywiady wojskowego adm. Wilhelma Canarisa. Chciała dowiedzieć się, co dzieje się z jej mężem, który – po mobilizacji – trafił do Wilna. Chciała też przedostać się do Warszawy. Canaris odradził jej ...

Prof. Jan Ciechanowski jest historykiem  emigracyjnym. Urodził się w 1930 r., jako 13-latek wstąpił do AK. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, służył w Drugim Korpusie, z którym przybył do Wielkiej Brytanii. Jest honorowym profesorem University College London, członkiem The Royal Institute of International Affairs.  Napisał m.in.: „Powstanie Warszawskie”, „Wielka Brytania i Polska. Od Wersalu do Jałty”.