POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 4 (4) z dnia 2019-04-24; Pomocnik Historyczny. 2/2019. Dzieje wspólnej Europy. Wydanie II uzupełnione; s. 31

Detale

Tomasz Targański

Świat islamu

Od swojego zarania islam był ściśle związany z mieszkańcami Półwyspu Arabskiego, ale jego doktryna ma charakter uniwersalny. Kalifowie – następcy proroka Mahometa – dowiedli tego, rozszerzając swoje władztwo na ludy o zróżnicowanym charakterze etnicznym i kulturowym. W wyniku podbojów w zasięgu działania islamu znaleźli się m.in. Grecy, Persowie, Mongołowie, Malajowie, Hindusi oraz liczne ludy tureckojęzyczne.

Zajęcie w 638 r. Jerozolimy – świętego miasta trzech religii monoteistycznych – znacząco wzmocniło roszczenia kalifów do miana monarchów powszechnych. Drugim, poza religią, spoiwem imperium był język. Podobnie jak łacina w Europie, na terenach podległych kalifowi dominował arabski. W ciągu kilku pokoleń stał się językiem przyjętym przez szerokie rzesze poddanych, zarówno nisko, jak i wysoko urodzonych. Kolejnym elementem integrującym była waluta. Monety z wersami z Koranu zastąpiły dotychczas używane środki pieniężne z wizerunkami cesarza z Konstantynopola oraz monety z popiersiem władcy Persji. Ustalony przez kalifów system pieniężny oparty na złotym dinarze, srebrnym ...

Załączniki

  • Imperium kalifów

    Imperium kalifów - [rys.] Sobczak Marek