POLITYKA

środa, 26 czerwca 2019

Polityka - nr 18 (18) z dnia 2018-12-12; Pomocnik Historyczny. 8/2018. Polacy i Niemcy. Tysiąc lat sąsiedztwa; s. 12

Detale

 TT

Święte i przeklęte: Orzeł

W czasach Polski Piastów biały orzeł, zanim został symbolem państwa, był znakiem osobistym członków dynastii. W Rzeszy z kolei miał on bezpośredni związek z godnością cesarską (bywał czarny, choć i złoty); nawiązywał w ten sposób do rzymskiej przeszłości (art. s. 11), stając się symbolem ciągłości cesarstwa od starożytności poprzez Karolingów aż po Ottonów.

U progu nowożytności w obu przypadkach wizerunek orła pomagał propagować teorie państwowe. Pieczęć majestatyczna Władysława Jagiełły obok siedzącego na tronie króla pokazuje Orła Białego w otoczeniu herbów ziem Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Miała ona symbolizować ideę Rex et Regnum Poloniae: rozdziału władzy królewskiej od samego królestwa, które stało się niezależnym od osoby monarchy, wyposażonym w prawa bytem. W cesarstwie orzeł noszący na skrzydłach i nogach herby licznych książąt oraz miast Rzeszy podkreślał zwierzchność cesarza – dziedzica Rzymu. Stopniowo ów symbol ...