POLITYKA

Czwartek, 18 lipca 2019

Polityka - nr 18 (18) z dnia 2018-12-12; Pomocnik Historyczny. 8/2018. Polacy i Niemcy. Tysiąc lat sąsiedztwa; s. 9

Detale

Tomasz Targański

Święte i przeklęte: Św. Jadwiga Śląska

W średniowieczu św. Jadwiga (1178–1243, żona Henryka Brodatego) była uważana przede wszystkim za opiekunkę Śląska, ale jej kult szybko rozprzestrzenił się poza granicę tej dzielnicy. Fakt, że wywodziła się z terenów cesarstwa (była córką księcia Meranii) i reprezentowała tamtejszą kulturę, nie stanął na przeszkodzie jej popularności w Polsce – choć Śląsk, włącznie z Trzebnicą, gdzie spoczywały szczątki świętej, znajdował się poza granicami Królestwa Polskiego. Wielki wpływ na postrzeganie roli Jadwigi miały losy jej syna księcia Henryka Pobożnego, który poległ w bitwie z Mongołami pod Legnicą w 1241 r. Z czasem święta zaczęła jawić się jako matka, która ze zrozumieniem przyjęła śmierć syna w obronie chrześcijaństwa. Ów motyw był wykorzystywany przez katolickich władców Śląska jako czynnik mobilizujący poddanych podczas wojen z Husytami oraz Turkami.

Rozbudzenie XIX-wiecznych nacjonalizmów wywołało polsko-niemiecki spór o Jadwigę. O ile Niemcy dostrzegli w niej archetypiczną przedstawicielkę niemiecko-śląskiej tożsamości, to Polacy podkreś...