POLITYKA

Wtorek, 23 lipca 2019

Polityka - nr 30 (2564) z dnia 2006-07-29; s. 54-55

Świat / Bhutan

Krzysztof Mroziewicz

Szczęśliwość krajowa brutto

Bhutan to wyjątkowe królestwo azjatyckie, bo monarcha nie jest tu bogiem. Najwyższą władzą jest parlament, który może uchwalić wotum nieufności wobec króla. W Bhutanie nie przywiązuje się wagi do PKB, lecz do KPS –krajowego produktu szczęśliwości.

Kraj jest zadziwiającą w regionie oazą stabilności i pokoju. Zaczyna się tam, gdzie kończy się Tybet. Na terytorium wielkości Szwajcarii mieszka tyle osób, co w Krakowie. Na zachodzie są to Drukpas, potomkowie Tybetańczyków, zwani inaczej Ngalongs, co znaczy pierwsi, którzy nawrócili się na buddyzm. Mówią językiem dzhongka – narodowym językiem Bhutanu, który jest pochodną tybetańskiego. Domy budują duże, przestronne. Drewniane szkielety oblepiają ziemią wymieszaną z trawą.

Na północy mieszkają półwędrowne plemiona pasterzy jaków. Wschód Bhutanu zaludniają Scharchopas, ludy indo-mongoidalne mówiące językiem tsangla.

Społeczeństwo jest demokratyczne, bo nigdy nie było tam zasiedziałej arystokracji feudalnej. Różnice między biednymi i bogatymi są znacznie mniejsze niż w najbliższym Bhutanowi kulturowo Tybecie. Służących traktuje się jak członków rodziny i jada razem z nimi. Nawet król tak czyni podczas wędrówek po kraju. Wszyscy, od króla po służącego, noszą suknie do kolan, przewiązane tkanym pasem. Kobiety, podobnie jak mężczyźni, na ...

Bhutan – w języku dzhongka Druk Jul, Królestwo Smoka.

Powierzchnia: 47 tys. km kw. Do niedawna sądzono, że w kraju jest 2,3 mln mieszkańców – zapewne mieszka tam ok. 1 mln. W latach 70. rząd celowo zawyżył liczbę mieszkańców, gdyż sądzono, że tak małe państwo nie zostanie przyjęte do ONZ. Buddyzm wyznaje 75 proc., hinduizm 25 proc.

Ustrój: monarchia konstytucyjna – do 1989 r. absolutna. Król Jigme Singye Wangchuck w 2008 r. abdykuje na rzecz swojego syna i odbędą się pierwsze wolne wybory.

Stolica: położone na wysokości 2000 m n.p.m. 50-tysięczne Thimphu, znane centrum handlu owiec i jaków.

PKB per capita: 1,4 tys. dol.

Zatrudnienie: rolnictwo 93 proc., przemysł 2 proc., usługi 5 proc.

Bhutan eksportuje energię elektryczną, przyprawy, przede wszystkim kardamon, także gips, drewno, kamienie szlachetne.

Liczba telefonów stacjonarnych: 30 tys.

Liczba telefonów komórkowych: 22 tys.