POLITYKA

Niedziela, 26 maja 2019

Polityka - nr 16 (3207) z dnia 2019-04-17; s. 94

Kultura / Afisz / Na ekranie

Urszula Schwarzenberg-Czerny

Sztuczna jucha

1/6

...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)