POLITYKA

Poniedziałek, 22 lipca 2019

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2019-06-12; Pomocnik Historyczny. 4/2019. Dzieje Japonii; s. 34

Detale

Elżbieta Nowosielska

Sztuczna wyspa

Dejima to sztuczna wyspa w kształcie wachlarza, o długości 120 i szerokości 75 m, usypana w 1634 r. w pobliżu portu w Nagasaki na rozkaz sioguna Tokugawy Iemitsu (pan. 1623–51). Początkowo znajdowała się na niej portugalska placówka handlowa, którą chciano odseparować od Japończyków z obawy przed propagowaniem przez jej pracowników chrześcijaństwa i szpiegostwem. W 1639 r. usunięto z kraju Portugalczyków, a na ich miejsce w 1641 r. przeniesiono na wyspę kupców z Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, mieszkających do tej pory w Hirado. Na Dejimie mieściło się ok. 20 domów i magazynów oraz niewielkie ogrody. Ze stałym lądem łączył ją jedynie silnie strzeżony kamienny most. Ściśle kontrolowano udających się tam japońskich służących, tłumaczy, studentów nauk holenderskich (rangaku, art. s. 37) oraz kurtyzany, które jako jedyne mogły na niej przebywać przez dłuższy czas. Natomiast pracujący na wyspie Holendrzy mogli ją opuszczać jedynie w wyjątkowych przypadkach, np. podczas skł...