POLITYKA

Poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Polityka - nr 2 (2636) z dnia 2008-01-12; s. 8

Flesz. Ludzie i wydarzenia / Kraj

 Soł.

Szybki audyt

Nowy Rok rozpoczął się w Telewizji Polskiej mocnym akcentem. Ruszyła machina proceduralna mająca doprowadzić do kompleksowego audytu w TVP. Audyt zarządził, jeszcze w grudniu ub.r., minister skarbu państwa Aleksander Grad, którego interesują szczególnie: kulisy zawierania umów z pracownikami, kwestie związane z finansowaniem wybranych programów (m.in. „Przebojowej nocy”), przygotowania do transmisji sportowych z olimpiady w Pekinie, Euro 2008 i Euro 2012, a także oglądalność anten TVP.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TVP SA z udziałem ministra Grada, Andrzeja Urbańskiego (prezesa TVP), Janiny Goss (przewodniczącej rady nadzorczej TVP) oraz Krzysztofa Czabańskiego (prezesa Polskiego Radia i członka rady nadzorczej TVP), radę zobowiązano do przedstawienia ministrowi pełnego raportu z audytu do 28 lutego br. Wcześniej, bo do 21 lutego, rada sama pozna wyniki kontroli przeprowadzonej przez zewnętrzną firmę.

Już 3 stycznia rada powołała specjalną 10-osobową komisję przetargową w celu ustalenia dokładnych kryteriów oceny ofert, a przetarg na audyt miał zostać ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej 8 ...