POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 48 (2631) z dnia 2007-12-01; s. 80

Kultura / Afisz / Książki

Jarosław Klejnocki

Szymborska o miłości

●●●●●○

Wisława Szymborska, Miłość szczęśliwa i inne wiersze, wybór i red. Ryszard Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2007, s. 79

Ryszard Krynicki, redaktor i wydawca antologii wierszy Wisławy Szymborskiej „Miłość szczęśliwa”, przyznaje w posłowiu do książki, że marzył o wydaniu tematycznej antologii utworów poetki podobnej do przeczytanego w 1976 r. zbioru jej liryków poświęconego roślinom i zwierzętom („Tarsjusz i inne wiersze”). Po długich staraniach poetka zgodziła się wreszcie i oto mamy antologię złożoną z czterdziestu jeden tekstów, zaczerpniętych z jedenastu tomików (jeden utwór premierowy: „Gdyby”) – stanowiącą zatem swoisty przekrój przez całą twórczość noblistki. Znajdziemy tu wiersze, chciałoby się rzec, typowo miłosne (jak „W banalnych rymach”), opisujące radość spotkania kochanków; delikatne, a jednocześnie sensualne erotyki (jak „Zakochani” czy „Jawność”); podszyte egzystencjalną refleksją pochwały niepowtarzalności prawdziwego uczucia (jak słynny wiersz „Nic dwa razy”). Krynicki zgromadził teksty opisujące rozmaite wcielenia miłości, więc tytuł książ...

●●●●●● wybitne!
●●●●●○ bardzo dobre
●●●●○○ dobre
●●●○○○ średnie
●●○○○○ słabe
●○○○○○ dno!