POLITYKA

Niedziela, 18 sierpnia 2019

Polityka - nr 15 (15) z dnia 2018-10-30; Pomocnik Historyczny. 7-2018. Biografie. Lotnicy Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie; s. 41-42

Postacie. Wspaniała dwunastka

Robert Gretzyngier

Tadeusz Rolski (1906–91)

Jako pierwszy nie-Brytyjczyk otrzymał w lutym 1942 r. odznaczenie Distinguished Service Order – wyróżnienie za wybitną służbę podczas działań wojennych. Brytyjczycy docenili jego umiejętności dowódcze. Był jednym z sześciu najbardziej doświadczonych dowódców skrzydeł myśliwskich, którzy powrócili do Polski w latach 1947–48. Z doświadczeń Mariana Duryasza, Wacława Króla, Stanisława Skalskiego (art. s. 43) i Stefana Witorzeńcia skorzystano dopiero po odwilży 1956 r., a Tadeusz Nowierski i Tadeusz Rolski pozostali w PRL poza lotnictwem wojskowym.

Tadeusz pochodził z kresowej rodziny szlacheckiej herbu Rola. Urodził się w Przeworsku 18 września 1906 r. Uzyskał solidne wykształcenie, rozpoczynając w prywatnym gimnazjum w Przeworsku, kontynuując w gimnazjum im. Augusta Witkowskiego o profilu matematyczno-przyrodniczym w Jarosławiu. W 1926 r. zatrudnił się w Bydgoszczy w zakładach zajmujących się przetwarzaniem materiałów wybuchowych z niewypałów i min z okresu I wojny. Pracował jako pomocnik pirotechnika. W lutym 1927 r. po zdaniu egzaminów maturalnych z uwagi na zamiłowania sportowe i ścisły umysł (oraz brak funduszy na studia) wybrał zawód oficera lotnictwa.

Do wojska zgłosił się 1 września 1927 ...